موسسه کارآفرینان آواسلامت در راستای تبیین سیاستها و خط مشی های خود در رابطه با مراکز طرف قرارداد، تحت نگرشی نو نسبت به مدیریت منابع انسانی و با هدف ارائه خدمات سریع، به روز و مطلوبتر در اقصی نقاط کشور از بین نیروهای کارآزموده محلی افرادی را  به عنوان نماینده مستقر آواسلامت در مراکز استانهای طرف قرارداد انتخاب نموده است.


 


 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0